Sluis 2016-04-11T10:40:05+00:00

Sluis

Gemiddeld passeren 22 schepen de sluis Meppen bij kilometer 164 van het Dortmund-Ems-Kanal. Daarbij overwinnen zij een hoogteverschil van 7,50 m. De werkende grotere sluiskolk heeft een bruikbare lengte van 165 m; het benodigte water per sluizing bedraagt 14.800 m³. Om het waterverbruik te reduceren, vangt een opvangbekken tijdens de daalsluizing de helft van het sluiswater op en geeft het vervolgens bij de bergsluizing weer af. De sluis Meppen werd in de jaren negentienvijftig gebouwd en sindsdien steeds weer gemoderniseerd.