Herdenkingsbord Riedemann 2016-04-11T09:52:11+00:00

Herdenkingsbord Riedemann

Hier “Am Markt” werd op 8 december 1832 de latere “Kommerzienrat” en ereburger van de stad Meppen, Wilhelm Anton Riedemann, geboren. 1863 verliet hij zijn geboorteplaats. Door petroleumhandel in Geestemünde en later ook in Hamburg werd hij een grootondernemer. Bekend werd hij als pionier van de tankscheepvaart en medeoprichter van de “Duits-Amerikaanse Petroleum-Maatschappij”, voorloper van de huidige “ESSO AG”. De nauwe verbondenheid met zijn geboorteplaats wordt tot uiting gebracht in bijvoorbeeld de fundatie van het neogotische vleugelaltaar en het Maria-altaar in de Proosdijkerk.